Бял
Козината трябва да е чисто бяло, без следи от жълто (най-вече), което се случва често, особено на ушите.
Черен
При черния померан подкосъмът и кожата също трябва да са черни, а цветът на покривния косъм да е бляскавочерен, без никакви бели или други цветови примеси.
Черен и бял
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Черен парти
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Черен подпал
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Черен трицвет
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Червен сейбъл
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Крем
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Крем сейбъл
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Оранжев
Оранжевото трябва да е равномерно и приблизително в средата на цветовия обхват
Оранжев сейбъл
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Шоколадов (кафяв)
Кафявият померан е едноцветно тъмнокафяв
Шоколадов мерле
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Шоколадов парти
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Шоколадов подпал
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Шоколадов трицвет
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Син
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Син мерле
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Син мерле подпал
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Син парти
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.
Вълчи сейбъл
Тази украска спада към “други цветове”. Терминът други цветове се отнася за всички отсенки на цветовете като: кремаво, самурено-кремаво, самурено-оранжево, черно с подпал или партиколор (бялото винаги трябва да е основен цвят). Черните, кафеви, сиви, или оранжеви петна трябва да са разположени по цялото тяло.